ردیف عنوان کتاب تدوین وگردآورنده ناشر
۱ استحکامات و سازه های امن مهندس صفاپیمان – مهندس سجاد غضنفری نیا انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۲ اصول ومبانی پدافند غیر عامل جعفر موحدی نیا انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۳ فضای سایبر ، میدان اصلی تهاجم و دفاع مرکز پدافند غیر عامل فاوا سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۴ آزمایشگاه امنیت نرم افزار و سیستم عامل مرکز پدافند غیر عامل فاوا سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۵ ملاحظات پدافند غیر عامل در پست الکترونیکی مرکز پدافند غیر عامل فاوا سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۶ مقدمه ای بر ضرورت ، روشها و ملاحظات مهاجرت به سامانه های بومی مرکز پدافند غیر عامل فاوا سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۷ رمز کننده پهنای باند بالا مرکز پدافند غیر عامل فاوا سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۸ شبکه ارتباطات ثابت مرکز پدافند غیر عامل فاوا سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۹ راهنمای سریع CSIRT مرکز پدافند غیر عامل فاوا سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۱۰ استاکس نت مهندس حسن پارسا سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۱۱ پدافند غیر عامل سیستم هشدار و اعلام خطر مرکز پدافند غیر عامل فاوا سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۱۲ مرکز عملیات امنیت مرکز پدافند غیر عامل فاوا سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۱۳ ملاحظات پدافند غیر عامل مرکز پدافند غیر عامل فاوا سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۱۴ دیوار آتش مرکز پدافند غیر عامل فاوا سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۱۵ پنهان نگاری و تحلیل پنهان نگاری مرکز پدافند غیر عامل فاوا سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۱۶ آشنایی با مفاهیم تست نفوذ در نرم افزارها مهندس سجاد بنابی سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۱۷ معرفی و بررسی استانداردهای فاوا مهندس سجاد بنابی سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۱۸ اینترنت و نظام سلطه مرکز پدافند غیر عامل فاوا شرکت مخابرات ایران- دفتر روابط عمومی و امور بین الملل
۱۹ امنیت در فضای تبادل اطلاعات سهیلا سهامی- سمیرا مختار- سجاد بنابی سازماان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۲۰ پدافند غیر عامل – شبکه های PAP مرکز پدافند غیر عامل فاوا  
۲۱ امنیت محیطی در حوزه فاوا مهندس سجاد بنابی سازماان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۲۲ فصلنامه پدافند غیر عامل دانشگاه جامع امام حسین(ع)- دانشکده و پژوهشکده پدافند غیر عامل  
۲۳ آشنایی با تسلیحات غیر کشنده مهندس محمد ابراهیم نژاد انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۲۴ مدیریت بحران نظامی مهندس مریم ابهری انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۲۵ مبانی، استتار، اختفاء و فریب (CCD ) مهندس داود مجیدی- مهندس مریم موسوی انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۲۶ آمایش و مکان یابی دکتر حبیب اله سهامی انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۲۷ طراحی شهری از منظر دفاع غیر عامل امیرشکیبا منش- جواد هاشمی فشارکی بوستان حمید
۲۸ مبانی، مستندات و الزامات قانونی سازمان پدافند غیر عامل کشور سازمان پدافند غیر عامل کشور توسعه فرهنگی و اطلاع رسانی
۲۹ راهبردهای حفاظت از زیرساختهای حیاتی ترجمه محمد ابراهیم ناژادشلمانی بوستان حمید
۳۰ مقدمه ای بر جنگ سایبر و تروریسم سایبر (جلد دوم) محمد ابراهیم نژاد شلمانی بوستان حمید
۳۱ آشنایی با جنگ نرم (جنگ سایبر۱) جلداول محمدابراهیم نژاد – حمید اسکندری بوستان حمید
۳۲ نقش بسیج و بسیجیان در توسعه فرهنگ پدافند غیر عامل دکتر غلامرضا جلالی کمیته پدافند غیر عامل وزارت آموزش وپرورش
۳۳ تشکیلات و وظایف مقابله بابحران در مدرسه کارگروه پژوهش کمیته پدافند غیر عامل وزارت آموزش و پرورش  
۳۴ پدافند غیر عامل – کارتهای هوشمند مرکزپدافند غیر عامل  
۳۵ پدافند غیر عامل – ضدبدافزار مرکز پدافند غیر عامل  
۳۶ فصلنامه مدیریت بحران مرکز پژوهشهای مدیریت بحران و دفاع غیر نظامی  
۳۷ مزایا، چالش ها و راهکارهای امنیتی نرم افزارهای متن باز دکتر حمید رضا ربیعی- دکتر محمد خوانساری  
۳۸ امنیت در سامانه های ارتباطی ثابت و سیار ناصرنامخواه شرکت مخابرات ایران – دفتر روابط عمومی و امور بین الملل
۳۹ تهدیها ، فرصتها و ملاحظات سامانه موتور جستجوی اینترنت مرکز پدافند غیر عامل شرکت مخابرات ایران- دفتر روابط عمومی و امور بین الملل
۴۰ پدافند غیر عامل – سیستم پاسخگویی به رویدادهای امنیتی (CERT) مرکز پدافند غیر عامل  
۴۱ تولید قفل و روشهای شکستن آنها مهندس هانیه کارخانه سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۴۲ جنگ رسانه ای در فضای سایبر حمید ضیایی پرور سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۴۳ آشنایی با پدافند غیر عامل ویژه آموزش خانواد حمیدرضا کفاش- غلامرضا حمیدزاده انتشارات مدرسه
۴۴ ضرورت و چگونگی آموزش و فرهنگ سازی درحوزه امنیت فاوا مرکز پدافند غیر عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۴۵ فضای سایبر، میدان اصلی تهاجم و دفاع مرکز پدافند غیر عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۴۶ انواع حملات در فضای سایبر سجاد بنابی- سهیلا سهامی- سمیرا مختاری سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۴۷ پدافند غیر عامل – مسیریاب مرکز پدافند غیر عامل  
۴۸ مقدمه ای بر پدافند غیر عامل در حوزه مسیریاب مرکز پدافند غیر عامل شرکت مخابرات ایران – دفتر روابط عمومی و امور بین الملل
۴۹ پدافند غیر عامل – سیستم مدیریت یکپارچه تهدید(UMT ) مرکز پدافند غیرعامل  
۵۰ کارگزار پست الکترونیکی امن امیرموسی احسان – ساراشریفی سازمان فناوری اطلاعات ایران- اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل
۵۱ پدافند غیر عامل سامانه بانک اطلاعاتی (DBMS) مرکز پدافند غیر عامل  
۵۲ مباحث پدافند غیر عامل (۴) جنگ روانی و جنگ رسانه حمید اسکندری بوستان حمید
۵۳ مباحث پدافند غیرعامل(۳) تهدید نرم- جنگ نرم حمید اسکندری بوستان حمید
۵۴ مقدمه ای بر محیط شناسی نظامی و جنگهای اطلاعاتی عبدالرسول دیوسالار انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۵۵ نقش محوری جمعیت هلال احمر در پدافند غیرعامل دکتراحمد اسفندیاری – مهندس ابوالفضل زرنگاریان – مهندس حامد حقی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
۵۶ آمایش و مکان یابی از منظر پدافند غیرعامل مهندس علی اکبر ستاره – دکتر سعید زنگنه- سید علی حسینی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۵۷ مبانی اصول و شیوه های پدافند غیرعامل ( ویژه آموزش ضمن خدمت فرهنگیان ، اولیاء و مربیان) کمیته پدافندغیرعامل وزارت آموزش و پرورش انتشارات مدرسه
۵۸ کلیات پدافند غیرعامل کشور ویژه نمایندگان و مدیران محترم مجلس شورای اسلامی روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور  
۵۹ مباحث پدافند غیرعامل (۵) آمایش سرزمین از منظر پدافند غیرعامل حمید اسکندری بوستان حمید
۶۰ مصوبات کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور دارای اختیارات اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی دبیرخانه دائمی کمیته پدافند غیرعامل کشور  
۶۱ فرهنگ توصیفی دفاع غیر عامل دکتر سید جواد هاشمی فشارکی- دکتر امیر محمودزاده انتشارات علم آفرین
۶۲ کتابنامه پدافند غیرعامل معاونت آموزش وپژوهش سازمان پدافند غیرعامل کشور نقش یاس
۶۳ مجموعه مقالات همایش سراسری تبیین سیستم های مهندسی و مدیریت پدافند غیرعامل در نیروهای مسلح و بسیج دانشکده و پژوهشکده پدافند غیرعامل دانشگاه امام حسین (ع)
۶۴ معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی معماری ساختمانهای جمعی شهری دکتر سید بهشید حسینی عابد
۶۵ طرح ریزی ، مکان یابی واحدهای صنعتی بر مبنای پدافند غیر عامل دکتر مهدی کرباسیان – مهندس آتوسا آسیابانی – مهندس سعید عابدی انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۶۶ تحلیل و طراحی ساختمانها در برابر اثرات انفجار دکتر آرش نیری انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۶۷ مقدمه ای بر استتار و فریب ترجمه : دکتر پرویز بروجردیان انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۶۸ کتابنامه پدافند سایبری معاونت ارتباطات ، الکترونیک و فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل کشور و قرارگاه سایبر کشور نقش یاس
۶۹ سازه های امن پیشرفته ترجمه : دکتر محمد کاظم بشارتی گیوی- مهندس حمیدرضا رضا بارونقی انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۷۰ پردازش و تفسیر تصاویر سنجش از دور دکتر حمید دهقانی انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۷۱ مدیریت ریسک در پدافند غیر عامل علی اکبر ستاره اندیشه ظهور
۷۲ طراحی ساختمان های مقاوم در برابر انفجار در صنایع پتروشیمی ترجمه : محمد صادق پور بهی انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۷۳ بارگذاری انفجاری سازه های مهندسی ترجمه : دکتر علی خجسته – مهندس حمیدرضا بارونفی انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۷۴ روش های نوین به سازی لرزه ای سازه های موجود پژوهشکده مهندسی سازه های امن انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۷۵ دستورالعمل پدافند غیرعامل درمقابله با تهدیدات EMP (بانک مرکزی) سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
۷۶ دستورالعمل پدافند غیرعامل درمقابله با تهدیدات EMP ( سازمان صداو سیما) سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
۷۷ دستورالعمل پدافند غیرعامل درمقابله با تهدیدات EMP (وزارت کشور) سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
۷۸ دستورالعمل پدافند غیرعامل درمقابله با تهدیدات EMP (وزارت نیرو- نیروگاه برق) سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
۷۹ دستورالعمل پدافند غیرعامل درمقابله با تهدیدات EMP (وزارت نیرو- شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور) سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
۸۰ دستورالعمل پدافند غیرعامل درمقابله با تهدیدات EMP (وزارت راه و شهرسازی) سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
       
۸۱ دستورالعمل پدافند غیرعامل درمقابله با تهدیدات EMP (وزارت نیرو- معاونت راهبردی شبکه برق- دیسپاچینگ) سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
۸۲ چهار گفتار در باب پدافند غیر عامل دکتر جلالی محدث
۸۳ دستورالعمل پدافند غیرعامل درمقابله با تهدیدات EMP (وزارت صنعت، معدن و تجارت- بخش صنایع و معادن) سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
۸۴ دستورالعمل پدافند غیرعامل درمقابله با تهدیدات EMP (شرکت مخابرات) سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
۸۵ دستورالعمل فنی طراحی سازه ها در برابر انفجارات اتفاقی- جلد اول : کلیات محافظت در برابر انفجار سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
۸۶ دستورالعمل فنی طراحی سازه ها در برابر انفجارات اتفاقی- جلد دوم : بارگذاری انفجار سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
۸۷ دستورالعمل فنی طراحی سازه ها در برابر انفجارات اتفاقی- جلدسوم : اصول تحلیل دینامیکی سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
۸۸ دستورالعمل فنی طراحی سازه ها در برابر انفجارات اتفاقی- جلد چهارم : طراحی سازه بتن آرمه سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
۸۹ دستورالعمل فنی طراحی سازه ها در برابر انفجارات اتفاقی- جلد پنجم : طراحی سازه های فولادی سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
۹۰ دستورالعمل فنی طراحی سازه ها در برابر انفجارات اتفاقی- جلد ششم : ملاحظات ویژه در طراحی تأسیسات سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
۹۱ دستورالعمل فنی و مهندسی پدافند غیر عامل ایستگاههای موجود تقلیل فشار گاز برون شهری سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
۹۲ آیین نامه طراحی و محاسبه پناهگاههای هسته ای سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
۹۳ آئین نامه ضوابط پدافند غیر عامل درمکان یابی مراکز حیاتی و حساس سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
۹۴ دستور العمل فنی طراحی سازه ها در برابر سلاحهای متعارف سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
۹۵ آئین نامه فنی سازه های امن ( طراحی معماری) سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
۹۶ آئین نامه ضوابط فنی پدافند غیرعامل در مکانیابی سدها و خطوط انتقال آب سازمان پدافند غیرعامل کشور- معاونت فنی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل
۹۷ دانستنی های پدافند غیرعامل ویژه دوره عمومی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی حمید اسکندری بوستان حمید
۹۸ گنجینه پژوهش معاونت آموزش و پژوهش سازمان پدافند غیر عامل کشور سازمان پدافند غیرعامل
۹۹ راهنمای مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان دکتر سید جواد هاشمی فشارکی بوستان حمید
۱۰۰ رسانه و پدافند غیرعامل به همراه نگرشی ار ارزشهای خلق شده در دفاع مقدس دکتر غلامرضا جلالی بوستان حمید
۱۰۱ ماهیت و ضرورت دفاع غیرعامل (ماهیت و فلسفه آن ) دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی بوستان حمید
۱۰۲ راهبردهای حفاظت از زیرساختهای حیاتی (جلد دوم ) ترجمه مهندس محمد ابراهیم نژاد – حمید اسکندری بوستان حمید
۱۰۳ معماری همساز با دفاع غیرعامل با واکاوی در سبکهای معماری جهان محمد بیطرفان- مصطفی فرزام شاد بوستان حمید
۱۰۴ فرهنگ واژگان موضوعی پدافند غیرعامل حمید اسکندری بوستان حمید
۱۰۵ اقتصاد مقاومتی حمید اسکندری بوستان حمید
۱۰۶ نقش حساسه های جمع آوری اطلاعات در دفاع غیرعامل دکتر محمد رزم خواه بوستان حمید
۱۰۷ چگونه دیده شویم؟ مهندس محمدجعفر نجف زاده بوستان حمید
۱۰۸ رزمایش وسناریو نویسی پدافند غیرعامل حمید اسکندری بوستان حمید
۱۰۹ پدافند غیرعامل و تهدیدات بیولوژیک دکتر علی کرمی بوستان حمید

 
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است

   
/* */