شرح وظایف کارگروه  پشتیبانی و خدمات شهری
  1. سازماندهی سازمان ها وارگان های ارائه دهنده خدمات شهری برای شرایط اضطراری
  2. تهیه طرح جامع مدیریت بحران و مقابله با حوادث برای (قبل ، حین و بعد )از بحران ناشی از جنگ در سطح استان
  3. ایجادهماهنگی بین سازمان های مختلف این حوزه از قبیل پزشکی قانونی ، متولیان آرامستان ها و... برای انجام خدمات امور متوفیان در سطح استان
  4. تهیه  طرح و پیش بینی انجام تمرینات و رزمایشات دوره ای ی حفظ و ارتقا آمادگی در حوزه پشتیبانی و خدمات شهری در سطح استان
  5. پیش بینی و طراحی چگونگی تداوم چرخه خدمات مورد نیاز حوزه پشتیبانی و خدمات شهری در شرایط تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن
  6. تهیه دستورالعمل مورد نیاز حوزه پشتیبانی و خدمات شهری برای مقابله با تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن و ابلاغ به دستگاههای ذیربط
  7. نظارت بر اجرای دستور العمل های ابلاغ شده
  8. سازماندهی تیم های اضطراری پشتیبانی و خدمات شهری برای شرایط اضطراری و مقابله با بحران ناشی از جنگ و تهدیدات دشمن
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است

   
/* */